Kallelse till årsmötet 3 Maj 2017

Vi kallar alla våra medlemmar till årsmötet den 3 Maj 2017.

Plats: Loungen hos Mellgrens Fine Tobacco
Tid: kl 18:00

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att komma till detta mötet då flera viktiga saker om sällskapets framtid och utveckling kommer att behandlas.

Sällskapet bygger på att vi alla samarbetar och jobbar på att förbättra oss, så oavsett om du är en gammal räv i sällskapet eller precis har blivit medlem uppmanar vi er att försöka komma loss till detta mötet.

Väl mött,
El Presidente & Styrelsen Götheborgs Cigarrsällskap

Comments are closed.

Götheborgs Cigarrsällskap
Bankgiro: 492-9717