Kallelse årsstämma för 2017

Vi kallar alla våra medlemmar till årsstämma den 21 Feb 2018.

Plats: Loungen hos Mellgrens Fine Tobacco
Tid: kl 18:30

Dagordning och andra dokument har skickats ut via epost.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att komma till detta mötet då flera viktiga saker om sällskapets framtid och utveckling kommer att behandlas.

Väl rökt

Styrelsen
Götheborgs cigarrsällskap

Comments are closed.

Götheborgs Cigarrsällskap
Bankgiro: 492-9717