Bilder Cigarrfestivalen 2012

Bilder från den tredje Cigarrfestivalen, 2012.

Denna hölls på Cafe Grindstugan, vid ingången till Trädgårdsföreningen.
Uppskattningsvis ca 350-400 besökare.

Götheborgs Cigarrsällskap
Bankgiro: 492-9717