Bilder Cigarrfestivalen 2011

Bilder från den andra Cigarrfestivalen, 2011.

Denna hölls på Cafe Grindstugan, vid ingången till Trädgårdsföreningen.
Uppskattningsvis ca 150-200 besökare.

Götheborgs Cigarrsällskap
Bankgiro: 492-9717