Bilder Cigarrfestivalen 2010

Bilder från den första Cigarrfestivalen, 2010.

Denna hölls på Avenyn, utanför La Casa del Habanos.
Uppskattningsvis ca 50 besökare.

Götheborgs Cigarrsällskap
Bankgiro: 492-9717